= = CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS&THPT LÝ VĂN LÂM = = ...Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ...
Qc1
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Minh Hoàng
Điện thoại:0982.477.699
Hiệu Trưởng
Đại học
Lê Minh Hoàng
2 Phạm Văn Nguyên
PHT
ĐH Sư Phạm Lý
Phạm Văn Nguyên
3 Phan Thành Văn
Điện thoại:0944.126.311
P. Hiệu Trưởng
Bí Thư Chi Bộ
ĐH SP
Phan Thành Văn
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Lý - Tin -Công nghệ
1 Trần Văn Chính
Điện thoại:0916385866
Phó tổ trưởng CM. GV Tin Học
Quản lí Website.
Thạc Sĩ
Trần Văn Chính
2 Võ Thành Long
Điện thoại:0939.439.198
Giáo Viên Tin Học
Tổng Phụ Trách đội
Đại Học
Võ Thành Long
3 Phạm Lan Anh
Điện thoại:
0907223682
Giáo Viên Lí
Đại Học
Phạm Lan Anh
4 Mai Thanh Tuấn
Giáo Viên (Lý -CN)
Đại Học
Mai Thanh Tuấn
5 Nguyễn Hồng Nhiên
Điện thoại:0914.154.548
Giáo Viên Tin Học
Đại Học
Nguyễn Hồng Nhiên
6 Nguyễn Bình Tuy
Điện thoại:0916.776.465
Tổ trưởng CM. Giáo Viên Vật Lí
Đại Học
Nguyễn Bình Tuy
7 ĐỖ THỊ SÁNG
Điện thoại:0944638787
Giáo Viên Tin Học
Đại Học
ĐỖ THỊ SÁNG
8 PHẠM NGỌC BÍCH
Điện thoại:0919272554
Giáo Viên Vật Lí
Tổ trưởng công đoàn
Thạc sĩ
PHẠM NGỌC BÍCH
9 BÙI THỊ THANH PHƯỢNG
Điện thoại:0978.282.211
Giáo Viên Lí
Đại Học
BÙI THỊ THANH PHƯỢNG
10 NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Điện thoại:0918.282.830
Giáo Viên Lý - CN
Đại Học
NGUYỄN HẢI ĐĂNG
11 Trần Văn Tiễn
Điện thoại:0948.753.3
Giáo viên Vật Lí THCS
Đại Học
Trần Văn Tiễn
12 Đặng Thị Thùy Nhi
Điện thoại:0917941426
Giáo Viên Lý Đặng Thị Thùy Nhi
13 Nguyễn Toàn Dũng Thư
Điện thoại:0942088636
Giáo viên Tin Học
Đại Học
Nguyễn Toàn Dũng Thư
Tổ Toán
14 Đinh Thị Hà
Điện thoại:08.59.018.256
Tổ Trưởng
Đại Học
Đinh Thị Hà
15 Nguyễn Thị Minh
Điện thoại:0961964456
Giáo viên Toán
Đại Học
Nguyễn Thị Minh
16 Đỗ Yến Linh
Điện thoại:0943.945.949
Giáo viên toán
Đại Học
Đỗ Yến Linh
17 Phạm Thị Diễm
Điện thoại:0918736352
Giáo viên Toán (Tổ Phó)
Đại Học
Phạm Thị Diễm
18 Đào Thị Thanh Huyền
Điện thoại:0945 966 545
Giáo viên Toán
Tổ trưởng CĐ
Đại học Sư phạm Tin
Đào Thị Thanh Huyền
19 Lại Tiến Dũng
Điện thoại:0945.665.535
Giáo viên toán
trưởng ban lao động
Lại Tiến Dũng
20 Phan Thu Ba
Điện thoại:0912969474
Giáo viên toán
Chủ tịch công đoàn
Phan Thu Ba
21 Phạm Quang MInh
Điện thoại:0946410901
Giáo viên Toán
Đại học sư phạm toán
Phạm Quang MInh
22 Vũ Ngọc Hiếu
Điện thoại:0988375124
Giáo viên toán
Đại học
Vũ Ngọc Hiếu
23 Đinh Thị Lan
Giáo viên Đinh Thị Lan
24 Phạm Ngọc Thùy
Giáo viên Toán
Đại Học
Phạm Ngọc Thùy
25 Nguyễn Thị Lê Dung
Điện thoại:0946 411 171.
Giáo viên toán
Đại Học
Nguyễn Thị Lê Dung
26 Đỗ Yến Linh.
Giáo viên toán Đỗ Yến Linh.
27 Phạm Hoàng Trang
Điện thoại:0908 040672
Giáo viên toán Phạm Hoàng Trang
28 Lê Huỳnh Như
Điện thoại:0919671630
Giáo viên Toán
Đại Học
Lê Huỳnh Như
29 Phan Trọng Hiệp
Giáo viên Toán
Đại Học
Phan Trọng Hiệp
30 Nguyễn Phương Tùng
Điện thoại:0942410430
Giáo Viên
Đại Học
Nguyễn Phương Tùng
Tổ Văn
31 Trần Thị Tốt
Điện thoại:0917.886.508
Giáo viên Văn
Đại Học
Trần Thị Tốt
32 Tạ Ánh Minh
Điện thoại:0919233195
Giáo Viên Văn
Đại Học
Tạ Ánh Minh
33 Phạm Nguyễn Như Ngọc
Điện thoại:0916237564
Giáo viên Văn
P. Bí Thư đoàn trường
Đại Học
Phạm Nguyễn Như Ngọc
34 Lê Bích Giao
Giáo Viên Văn
Đại Học
Lê Bích Giao
35 Nguyễn Quyền Trang
Điện thoại:0917.573.375
Giáo viên văn (Tổ trưởng) Nguyễn Quyền Trang
36 Võ Thúy VY
Điện thoại:0916227720
Giáo Viên Văn Võ Thúy VY
37 Trần Bích Thủ
Điện thoại:0941373452
Giáo Viên Văn
Đại Học
Trần Bích Thủ
38 Đỗ Thị Minh Nguyệt
Điện thoại:0974007101
Giáo Viên Văn
Đại Học
Đỗ Thị Minh Nguyệt
39 Hồ Thuận An
Điện thoại:0947279927
Giáo Viên Ngữ Văn
Đại Học
Hồ Thuận An
40 Lê Thị Loan
Giáo Viên Văn
Đại Học
Lê Thị Loan
41 Tạ Thị Hồng Hòa
Điện thoại:0944350896
Giáo Viên Ngữ Văn
Đại Học
Tạ Thị Hồng Hòa
42 Phạm Hương Lam
Điện thoại:0918.600.711
Giáo Viên Văn
Đại Học
Phạm Hương Lam
43 Đồng Thị Ngọc Hạnh
Điện thoại:0818 252 468
Giáo Viên
Đaị Học
Đồng Thị Ngọc Hạnh
Tổ Năng Khiếu
44 Trương Mai Thảo
Điện thoại:0842726070
Giáo viên âm nhạc Trương Mai Thảo
45 Lý Hải
Giáo viên thể dục
Trưởng ban thể thao
Đại học TDTT
Lý Hải
46 Trần Chí Thảo
Điện thoại:0916411938
Giáo viên âm nhạc - Tổ Phó
Trưởng ban văn nghệ
Đại Học
Trần  Chí Thảo
47 Đặng Văn Hên
Điện thoại:0914242880
Giáo viên Thể Dục Đặng Văn Hên
48 Nguyễn Thị Kim Trang
Điện thoại:0945783673
Giáo viên Mỹ Thuật
tổ trưởng CĐ
Nguyễn Thị Kim Trang
49 Nguyễn Cẩm Diền
Giáo viên Công Nghệ
CĐSPKTNC
Nguyễn Cẩm Diền
50 Nguyễn Văn Tý
Điện thoại:0949616766
Giáo viên thể dục
Đại Học
Nguyễn Văn Tý
51 Nguyễn Văn Phần
Điện thoại:0949923168
Giáo viên TD*GDQP AN
Đại Học GDQP AN
Nguyễn Văn Phần
52 Lê Thị Tố Loan
Điện thoại:0947906026
Giáo viên Mỹ Thuật
Đại Học
Lê Thị Tố Loan
53 Lương Văn Huy
Giáo viên GDQP-AN (Tổ trưởng)
Đại Học
Lương Văn Huy
Sử-Địa -GDCD
54 Lương Thị Hoài
Điện thoại:0915.872.748
Tổ Trưởng Lương Thị Hoài
55 Huỳnh Liễu Yến
Điện thoại:0946790789
Giáo viên sử
Đại Học
Huỳnh Liễu Yến
56 Nguyễn Duy Khánh
Giáo viên sử
Đại Học
Nguyễn Duy Khánh
57 Đỗ Thị Liên
Điện thoại:0945232157
Giáo viên GDCD
Đại Học
Đỗ Thị Liên
58 Trần Bích Huyền
Điện thoại:0944719722
Giáo viên sử
Đại Học
Trần Bích Huyền
59 Võ Minh Trí
Điện thoại:0944668466
Giáo viên sử (Tổ Phó)
Thư Kí Hội Đồng Trường
Đại Học
Võ Minh Trí
60 Cao Cẩm My
Giáo Viên Địa Cao Cẩm My
61 Võ Việt Khái
Điện thoại:0945594906
Giáo Viên GDCD
Đại Học
Võ Việt Khái
62 Nguyễn Thị Thu Huyền
Giáo Viên GDCD Nguyễn Thị Thu Huyền
63 Đoàn Thị Loan
Điện thoại:0945 134 256
Giáo Viên (Địa)
Đại Học
Đoàn Thị Loan
Tổ Văn Phòng
64 Phan Thị Dã
Điện thoại:0918003327
Tổ Trưởng
Thủy Quĩ
Phan Thị Dã
65 Nguyễn Thị Huyền Trang
Điện thoại:0913195796.
Nhân viên thư viện Nguyễn Thị Huyền Trang
66 Lê Thủy Tiên
Điện thoại:0913.64.64.02
0917.434.111
NHân viên văn phòng Lê Thủy Tiên
67 Vũ Thị Bích Thu
Điện thoại:0915884107
Nhân Viên Y Tế
Y Sĩ Hạng III
Vũ Thị Bích Thu
Tổ Tiếng Anh
68 Nguyễn Thị Thu Hằng
Tổ Phó
Đại Học Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu Hằng
69 Đoàn Mai Hương
Điện thoại:0916668670
Giáo viên Tiếng Anh Đoàn Mai Hương
70 Nguyễn Thị Hồng Gấm
Điện thoại:0916.350.645
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Nguyễn Thị Hồng Gấm
71 Huỳnh Thị Ngọc Trinh
Điện thoại:0919838535
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Huỳnh Thị Ngọc Trinh
72 Nguyễn Thị Hồng Tuyết
Điện thoại:0914678496
Tổ trưởng
Đại Học
Nguyễn Thị Hồng Tuyết
73 Nguyễn Thị Hoa
Điện thoại:0856788816
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Nguyễn Thị Hoa
74 Phạm Thị Hồng Ny
Điện thoại:0917660010
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Phạm Thị Hồng Ny
75 Phan Thị Trang
Điện thoại:
0962570611
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Phan Thị Trang
76 Đặng Hồng Diệp
Điện thoại:0949.625.825
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Đặng Hồng Diệp
77 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM
Điện thoại:0919703640
Giáo viên
Đại Học
NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM
78 Phùng Quốc Thái
Điện thoại:0917732353
Giáo Viên
Đại Học
Phùng Quốc Thái
Tổ Hóa - Sinh
79 Đoàn Thị Hiên
Giáo viên Sinh Đoàn Thị Hiên
80 Nguyễn Lan Phương
Điện thoại:0916.185.334
Giáo viên Hóa -Sinh
Đại Học
Nguyễn Lan Phương
81 Nguyễn Thị Yên
Điện thoại:0943124858
Giáo viên Hóa -Sinh Nguyễn Thị Yên
82 Nguyễn Hữu Tuấn
Điện thoại:0941233168
Giáo viên Hóa (Tổ phó) Nguyễn Hữu Tuấn
83 Lý Thị Hồng Đào
Điện thoại:0919629325
Giáo viên Sinh Lý Thị Hồng Đào
84 Trần Thị Duyên
Điện thoại:0912833860
Giáo viên Sinh
Đại Học
Trần Thị Duyên
85 Dư Ánh Nguyệt
Giáo viên Hóa Dư Ánh Nguyệt
86 Đào Thị Hồng
Điện thoại:0914491804
Giáo viên Sinh
Đại Học
Đào Thị Hồng
87 Ngô Minh Thùy
Điện thoại:0945953925
Giáo viên Sinh
Đại Học
Ngô Minh Thùy
88 Trần Quang Hải Đăng
Giáo viên Hóa -Sinh
Quản lí phòng thí nghiệm
Trần Quang Hải Đăng
89 Đặng Ngọc Lư
Giáo Viên (Sinh)
Đại Học
Đặng Ngọc Lư
90 Đỗ Thị Kim Thoa
Điện thoại:0983 797 028
Tổ trưởng (Phó BT Chi Bộ)
Đại Học
Đỗ Thị Kim Thoa
ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Xếp loại thi đua
Tên lớp Xếp hạng
10A 1
12B 2
10E 3
Thắp Sáng Niềm Tin
Khảo sát thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của trườngTHCS&THPT Lý Văn Lâm thế nào?

Kỷ Yếu Học SInh
cdoi trai
cdoi phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây