= = CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS&THPT LÝ VĂN LÂM = = ...Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ...
Qc1
Hình ảnh hoạt động
Ban giám hiệu
STTHọ tênChức danh chínhẢnh
1Lê Minh Hoàng
Điện thoại:0982.477.699
Hiệu Trưởng
Đại học
Lê Minh Hoàng
2Phạm Văn Nguyên
Phó Hiệu Trưởng
ĐH Sư Phạm Lý
Phạm Văn Nguyên
3Phan Thành Văn
Điện thoại:0944.126.311
P. Hiệu Trưởng
Bí Thư Chi Bộ
ĐH SP
Phan Thành Văn
Tổ chuyên môn
STTHọ tênChức danh chínhẢnh
Tổ Lý - Tin -Công nghệ
1Trần Văn Chính
Điện thoại:0916385866
Email: tvchinh.c3lyvanlam@camau.edu.vn
P. CT công đoàn, P Tổ trưởng. GV Tin Học
Quản lí : Website. phòng máy VT
Thạc Sĩ
Trần Văn Chính
2Võ Thành Long
Điện thoại:0939.439.198
Giáo Viên Tin Học
UVBCH công đoàn.
Đại Học
Võ Thành Long
3Phạm Lan Anh
Điện thoại:
0907223682
Giáo Viên Lí
Đại Học
Phạm Lan Anh
4Mai Thanh Tuấn
Giáo Viên (Lý -CN)
Đại Học
Mai Thanh Tuấn
5Phạm Thế Đông
Giáo viên Lý
Đại Học
Phạm Thế Đông
6Nguyễn Hồng Nhiên
Điện thoại:0914.154.548
Giáo Viên Tin Học
Đại Học
Nguyễn Hồng Nhiên
7Nguyễn Bình Tuy
Điện thoại:0916.776.465
Tổ trưởng CM. Giáo Viên Vật Lí
Đại Học
Nguyễn Bình Tuy
8ĐỖ THỊ SÁNG
Điện thoại:0944638787
Giáo Viên Tin Học
Đại Học
ĐỖ THỊ SÁNG
9PHẠM NGỌC BÍCH
Điện thoại:0919272554
Giáo Viên Vật Lí
Tổ trưởng công đoàn
Thạc sĩ
PHẠM NGỌC BÍCH
10BÙI THỊ THANH PHƯỢNG
Điện thoại:0978.282.211
Giáo Viên Lí
Đại Học
BÙI THỊ THANH PHƯỢNG
11NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Điện thoại:0918.282.830
Giáo Viên Lý - CN
Đại Học
NGUYỄN HẢI ĐĂNG
12Trần Văn Tiễn
Điện thoại:0948.753.3
Giáo viên Vật Lí THCS
Đại Học
Trần Văn Tiễn
13Đặng Thị Thùy Nhi
Điện thoại:0917941426
Giáo Viên Lý Đặng Thị Thùy Nhi
14Nguyễn Toàn Dũng Thư
Điện thoại:0942088636
Giáo viên Tin Học
Đại Học
Nguyễn Toàn Dũng Thư
15Nguyễn Hồng Cam
Điện thoại:0947060212
Giáo viên Lý
Địa Học
Nguyễn Hồng Cam
Tổ Toán
16Đinh Thị Hà
Điện thoại:08.59.018.256
Tổ Trưởng
Đại Học
Đinh Thị Hà
17Nguyễn Thị Minh
Điện thoại:0961964456
Giáo viên Toán
Đại Học
Nguyễn Thị Minh
18Đỗ Yến Linh
Điện thoại:0943.945.949
Giáo viên toán
Đại Học
Đỗ Yến Linh
19Phạm Thị Diễm
Điện thoại:0918736352
Giáo viên Toán (Tổ Phó)
Đại Học
Phạm Thị Diễm
20Đào Thị Thanh Huyền
Điện thoại:0945 966 545
Giáo viên Toán
Tổ trưởng CĐ
Đại học Sư phạm Tin
Đào Thị Thanh Huyền
21Lại Tiến Dũng
Điện thoại:0945.665.535
Giáo viên toán
trưởng ban lao động
Lại Tiến Dũng
22Phan Thu Ba
Điện thoại:0912969474
Giáo viên toán
Chủ tịch công đoàn
Phan Thu Ba
23Phạm Quang MInh
Điện thoại:0946410901
Giáo viên Toán
Đại học sư phạm toán
Phạm Quang MInh
24Vũ Ngọc Hiếu
Điện thoại:0988375124
Giáo viên toán
Đại học
Vũ Ngọc Hiếu
25Đinh Thị Lan
Giáo viên Đinh Thị Lan
26Phạm Ngọc Thùy
Giáo viên Toán
Đại Học
Phạm Ngọc Thùy
27Nguyễn Thị Lê Dung
Điện thoại:0946 411 171.
Giáo viên toán
Đại Học
Nguyễn Thị Lê Dung
28Phạm Hoàng Trang
Điện thoại:0908 040672
Giáo viên toán Phạm Hoàng Trang
29Lê Huỳnh Như
Điện thoại:0919671630
Giáo viên Toán
Đại Học
Lê Huỳnh Như
30Phan Trọng Hiệp
Giáo viên Toán
Đại Học
Phan Trọng Hiệp
31Nguyễn Phương Tùng
Điện thoại:0942410430
Giáo Viên
Đại Học
Nguyễn Phương Tùng
Tổ Văn
32Trần Thị Tốt
Điện thoại:0917.886.508
Giáo viên Văn
Đại Học
Trần Thị Tốt
33Tạ Ánh Minh
Điện thoại:0919233195
Giáo Viên Văn
Đại Học
Tạ Ánh Minh
34Phạm Nguyễn Như Ngọc
Điện thoại:0916237564
Giáo viên Văn
P. Bí Thư đoàn trường
Đại Học
Phạm Nguyễn Như Ngọc
35Nguyễn Ngọc Xiếu
Điện thoại:
0917.601.170
Tổ Phó
Đại Học
Nguyễn Ngọc Xiếu
36Lê Bích Giao
Giáo Viên Văn
Đại Học
Lê Bích Giao
37Nguyễn Quyền Trang
Điện thoại:0917.573.375
Giáo viên văn (Tổ trưởng) Nguyễn Quyền Trang
38Võ Thúy VY
Điện thoại:0916227720
Giáo Viên Văn Võ Thúy VY
39Trần Bích Thủ
Điện thoại:0941373452
Giáo Viên Văn
Đại Học
Trần Bích Thủ
40Đỗ Thị Minh Nguyệt
Điện thoại:0974007101
Giáo Viên Văn
Đại Học
Đỗ Thị Minh Nguyệt
41Hồ Thuận An
Điện thoại:0947279927
Giáo Viên Ngữ Văn
Đại Học
Hồ Thuận An
42Lê Thị Loan
Giáo Viên Văn
Đại Học
Lê Thị Loan
43Tạ Thị Hồng Hòa
Điện thoại:0944350896
Giáo Viên Ngữ Văn
Đại Học
Tạ Thị Hồng Hòa
44Phạm Hương Lam
Điện thoại:0918.600.711
Giáo Viên Văn
Đại Học
Phạm Hương Lam
45Đồng Thị Ngọc Hạnh
Điện thoại:0818 252 468
Giáo Viên
Đaị Học
Đồng Thị Ngọc Hạnh
46Lâm Thị Mai Đình
Giáo Viên
Đại Học
Lâm Thị Mai Đình
Tổ Năng Khiếu
47Trương Mai Thảo
Điện thoại:0842726070
Giáo viên âm nhạc Trương Mai Thảo
48Lý Hải
Giáo viên thể dục
Trưởng ban thể thao
Đại học TDTT
Lý Hải
49Trần Chí Thảo
Điện thoại:0916411938
Giáo viên âm nhạc - Tổ Phó
Trưởng ban văn nghệ
Đại Học
Trần  Chí Thảo
50Phạm Song Lam
Điện thoại:0915.787.422
Giáo viên âm nhạc
Tổng phụ trách đội
Đại Học
Phạm Song Lam
51Đặng Văn Hên
Điện thoại:0914242880
Giáo viên Thể Dục Đặng Văn Hên
52Nguyễn Thị Kim Trang
Điện thoại:0945783673
Giáo viên Mỹ Thuật
tổ trưởng CĐ
Nguyễn Thị Kim Trang
53Nguyễn Cẩm Diền
Giáo viên Công Nghệ
CĐSPKTNC
Nguyễn Cẩm Diền
54Nguyễn Văn Tý
Điện thoại:0949616766
Giáo viên thể dục
Đại Học
Nguyễn Văn Tý
55Nguyễn Văn Phần
Điện thoại:0949923168
Giáo viên TD*GDQP AN
Đại Học GDQP AN
Nguyễn Văn Phần
56Lê Thị Tố Loan
Điện thoại:0947906026
Giáo viên Mỹ Thuật
Đại Học
Lê Thị Tố Loan
57Lương Văn Huy
Giáo viên GDQP-AN (Tổ trưởng)
Đại Học
Lương Văn Huy
58Vũ Văn Sỹ
Điện thoại:
0915.445.778
Giáo viên Thể Dục
Đại Học
Vũ Văn Sỹ
59Lê Văn Nghị
Điện thoại:0913.953.454
Giáo viên Thể Dục
Đại Học
Lê Văn Nghị
Sử-Địa -GDCD
60Lương Thị Hoài
Điện thoại:0915.872.748
Tổ Trưởng Lương Thị Hoài
61Huỳnh Liễu Yến
Điện thoại:0946790789
Giáo viên sử
Đại Học
Huỳnh Liễu Yến
62Nguyễn Duy Khánh
Giáo viên sử
Đại Học
Nguyễn Duy Khánh
63Đỗ Thị Liên
Điện thoại:0945232157
Giáo viên GDCD
Đại Học
Đỗ Thị Liên
64Trần Bích Huyền
Điện thoại:0944719722
Giáo viên sử
Đại Học
Trần Bích Huyền
65Võ Minh Trí
Điện thoại:0944668466
Giáo viên sử (Tổ Phó)
Thư Kí Hội Đồng Trường
Đại Học
Võ Minh Trí
66Cao Cẩm My
Giáo Viên Địa Cao Cẩm My
67Võ Việt Khái
Điện thoại:0945594906
Giáo Viên GDCD
Đại Học
Võ Việt Khái
68Nguyễn Thị Thu Huyền
Giáo Viên GDCD Nguyễn Thị Thu Huyền
69Đoàn Thị Loan
Điện thoại:0945 134 256
Giáo Viên (Địa)
Đại Học
Đoàn Thị Loan
70Võ Thị Hiên
Điện thoại:
08.37626627
Giáo Viên Địa
Đại Học
Võ Thị Hiên
71Nguyễn Văn Cà
Điện thoại:0949 480 709
Giáo Viên Địa
TT Nhân Dân
Đại Học
Nguyễn Văn Cà
Tổ Văn Phòng
72Phan Thị Dã
Điện thoại:0918003327
Tổ Trưởng
Thủy Quĩ
Phan Thị Dã
73Nguyễn Thị Huyền Trang
Điện thoại:0913195796.
Nhân viên thư viện Nguyễn Thị Huyền Trang
74Lê Thủy Tiên
Điện thoại:0913.64.64.02
0917.434.111
NHân viên văn phòng Lê Thủy Tiên
75Vũ Thị Bích Thu
Điện thoại:0915884107
Nhân Viên Y Tế
Y Sĩ Hạng III
Vũ Thị Bích Thu
Tổ Tiếng Anh
76Nguyễn Thị Thu Hằng
Tổ Phó
Đại Học Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu Hằng
77Đoàn Mai Hương
Điện thoại:0916668670
Giáo viên Tiếng Anh Đoàn Mai Hương
78Nguyễn Thị Hồng Gấm
Điện thoại:0916.350.645
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Nguyễn Thị Hồng Gấm
79Huỳnh Thị Ngọc Trinh
Điện thoại:0919838535
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Huỳnh Thị Ngọc Trinh
80Nguyễn Thị Hồng Tuyết
Điện thoại:0914678496
Tổ trưởng
Đại Học
Nguyễn Thị Hồng Tuyết
81Nguyễn Thị Hoa
Điện thoại:0856788816
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Nguyễn Thị Hoa
82Phạm Thị Hồng Ny
Điện thoại:0917660010
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Phạm Thị Hồng Ny
83Phan Thị Trang
Điện thoại:
0962570611
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Phan Thị Trang
84Đặng Hồng Diệp
Điện thoại:0949.625.825
Giáo viên Tiếng Anh
Đại Học
Đặng Hồng Diệp
85NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM
Điện thoại:0919703640
Giáo viên
Đại Học
NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM
86Phùng Quốc Thái
Điện thoại:0917732353
Giáo Viên
Đại Học
Phùng Quốc Thái
87Nguyễn Thanh Dân
Giáo Viên TA
Đại Học
Nguyễn Thanh Dân
Tổ Hóa - Sinh
88Đoàn Thị Hiên
Giáo viên Sinh Đoàn Thị Hiên
89Nguyễn Lan Phương
Điện thoại:0916.185.334
Giáo viên Hóa -Sinh
Đại Học
Nguyễn Lan Phương
90Nguyễn Thị Yên
Điện thoại:0943124858
Giáo viên Hóa -Sinh Nguyễn Thị Yên
91Nguyễn Hữu Tuấn
Điện thoại:0941233168
Giáo viên Hóa (Tổ phó) Nguyễn Hữu Tuấn
92Lý Thị Hồng Đào
Điện thoại:0919629325
Giáo viên Sinh Lý Thị Hồng Đào
93Trần Thị Duyên
Điện thoại:0912833860
Giáo viên Sinh
Đại Học
Trần Thị Duyên
94Dư Ánh Nguyệt
Giáo viên Hóa Dư Ánh Nguyệt
95Đào Thị Hồng
Điện thoại:0914491804
Giáo viên Sinh
Đại Học
Đào Thị Hồng
96Ngô Minh Thùy
Điện thoại:0945953925
Giáo viên Sinh
Đại Học
Ngô Minh Thùy
97Trần Quang Hải Đăng
Giáo viên Hóa -Sinh
Quản lí phòng thí nghiệm
Trần Quang Hải Đăng
98Đặng Ngọc Lư
Giáo Viên (Sinh)
Đại Học
Đặng Ngọc Lư
99Đỗ Thị Kim Thoa
Điện thoại:0983 797 028
Tổ trưởng (Phó BT Chi Bộ)
Đại Học
Đỗ Thị Kim Thoa
100Nguyễn Văn Khải
Điện thoại:
0946.130.555
Giáo Viên Hóa
Đại Học
Nguyễn Văn Khải
ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Xếp loại thi đua
Tên lớpXếp hạng
10A1
12B2
10E3
Khảo sát thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của trườngTHCS&THPT Lý Văn Lâm thế nào?

Vào sổ đầu bài online
Hình ảnh tập thể sư phạm nhà trường
https://188betz.net/
cdoi trai
cdoi phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây